RODO

RODO

1)Administratorem Państwa danych osobowych jest „CITY TAXI TYCHY”,która jest wewnętrzną agendą Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Cicha 10 e-mail: citytaxi.tychy@onet.pl

telefon 32/2276060. Z „CITY TAXI TYCHY” można skontaktować się poprzez adres mailowy,telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

2)Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

a)wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),

b)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych,na podstawie art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;

c)rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń,

d)ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,lub innej osoby fizycznej,na podstawie art.6 ust.1 lit.(d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

e)realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej,na podstawie art. 6 ust.1 lit.(f)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.Uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami,za które administrator uznaje np:archiwizację,dochodzenie i obronę przed roszczeniami,zapobieganie oszustwom,prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

3)Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora,np:kierowcy,firmy przewozowe,podmioty świadczące usługi doradcze,audytowe,księgowe, informatyczne,archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,marketingowe a także,firmy pocztowe i kurierskie.

4)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy.

5) Przysługuje Państwu:

a)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

b)uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6)Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania.

7)W zakresie,w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych,które Państwo dostarczyli.

8)Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,jednak jest niezbędne do realizacji umowy.

PODJAZD W 4-7 MINUT

Zadzwoń i zamów!

NOWOCZESNOŚĆ

Płatność kartą/Smartfonem

PROSIMY WYRAZIĆ CHĘĆ ROZLICZENIA TERMINALEM

Rozkłady lotów


Polecamy

BARWNA HISTORIA TYSKICH TAKSÓWKARZY

Kontakt

 Staramy się wykonywać naszą pracę profesjonalnie, jednak jeżeli macie Państwo sugestie lub zastrzeżenia dotyczące wykonanej usługi, prosimy zgłaszać pocztą e-mail, telefonicznie lub na adres.

CITY TAXI TYCHY
UL.CICHA 10
40-116 KATOWICE

Napisz do nas / Zamów taxi on-line

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

15 + 1 =

JEDNOSTKA KSIĘGOWA:

ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO
W KATOWICACH
UL. CICHA 10
40-116 KATOWICE

NIP: 634 10 52 194
REGON: 001082974

KONTO: PKO/BP/ 87-1020-2313-0000-3502-0118-1577
FOREIGN TRANSFER IBAN: PL 87-1020-2313-0000-3502-0118-1577

Translate »